پکیج های طراحی سایت

 • بسته اول طراحی وب سایت

  هزینه :500,000 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • بسته برنزی طراحی سایت

  هزینه :700,000 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • بسته نقره ای طراحی سایت

  هزینه :1,000,000 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • بسته طلایی طراحی سایت

  هزینه :2,000,000 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید